Eugenika

Eugenika
Egregory - strážní andělé?Titul je skladem: ‹ 40

Egregory - strážní andělé?

Někrasov Anatolij
Překlad: Zdena Bočarová
Jazyk: český

Vydavatel: Eugenika
Kategorie: Duchovní učení

Doporučená cena: 418.00 Kč

ISBN: 978-80-8100-179-6
EAN: 9788081001796
Formát: Brožovaná, 336 str., 130x200
Rok vydání: 2005, 2023

Pozoruhodná kniha ruského autora na poměrně zvláštní téma, jež však souvisí s našimi životy víc, než si myslíme. Zabývá se silami, které působí na lidi a ovlivňují jejich myšlení i chování. Tyto síly se časom stávají samostatnými entitami nazývanými „egregory“. Jsou to buď duchovní entity, jež vznikajú ze silných kolektivních myšlenek lidí, anebo to mohou být i lidské osoby – mimořádně mocné nebo známé osobnosti s velkým vlivem. Egregory ovlivňují náš život nezávisle od toho, zda o tom víme, nebo ne. 

Kniha vypráví o všem, co s egregory souvisí: co vlastně jsou, jak vznikají, co je pro ně charakteristické, jaké druhy egregorů existují (například egregor moci, peněz, sexu apod.), ale také jak s nimi lze inteligentně spolupracovat. Cílem je nejen umět egregory odhalit a poznat, ale též naučit se je ovládat a využívat tvořivě a pozitivně. 

Pokud chceme, aby na naší planetě začalo vládnout víc lásky, harmonie, krásy a míru, musíme se naučit vědomě využívat pozitivní zdroje energie a nebýt jen stádem, které bezmyšlenkovitě napodobuje druhé a podřizuje se mocným tohoto světa. Máme svobodnou vůli, již bychom měli cíleně využívat při všem, co děláme!

Doporučit přátelům:


Ukázka z knihy
Obsah
Obsah (JPG PDF)
Úryvek
Úryvek (JPG PDF)
 
Dále doporučujeme